Andel företagare, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Värdet för andel företagare är det 39:e lägsta i landet med 4,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.