Andel företagare, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 38 443 människor (2018). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.