Förvärvsfrekvens, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 289 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.