Förvärvsfrekvens, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 92:a högsta i landet med 82,0 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.