Andel högutbildade, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 21:a högsta i landet med 36,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.