Skattesats, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Partille kommun till 31,44 procent, vilket var den 28:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.