Befolkningsökning, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 289 människor (2019). Landarealen är 57 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.