Befolkningsökning, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 730 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Partille kommun den 39:e högsta i landet med 3,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.