Befolkningsökning, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 529 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Partille kommun den 65:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.