Medelålder, Partille

Partille kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 512 invånare. Värdet för medelålder är det 32:a lägsta i landet med 39,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.