Kommunens kostnader, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 110 människor (2018). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.