Kommunens skatteintäkter, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 218 människor (2019). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.