Kommunens skatteintäkter, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 345 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 34:e högsta i landet med 52 373 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.