Andel förtidspensionärer, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 315 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.