Andel företagare, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 110 människor (2018). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.