Andel företagare, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 315 invånare. Värdet för andel företagare är det tjugonde högsta i landet med 10,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.