Förvärvsfrekvens, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 315 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 76:e högsta i landet med 82,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.