Förvärvsfrekvens, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 218 människor (2019). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.