Andel högutbildade, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 415 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 20,6 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.