Andel högutbildade, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 110 människor (2018). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.