Skattesats, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 110 människor (2018). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.