Skattesats, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 345 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Orusts kommun till 34,09 procent, vilket var den 54:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.