Skattesats, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 333 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Orusts kommun till 33,94 procent, vilket var den 83:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.