Befolkningsökning, Orust

Orust kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 15 218 människor (2019). Landarealen är 389 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.