Medelålder, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 315 invånare. Värdet för medelålder är det fjortonde högsta i landet med 47,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.