Invånare i kommunen, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 345 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 132:a lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.