Invånare i kommunen, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 333 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 133 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.