Invånare i kommunen, Orust

Orusts kommun ligger i Västra Götalands län och har 15 415 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 133:e lägsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.