Kommunens kostnader, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 934 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 59 067 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.