Kommunens skatteintäkter, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 902 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tionde högsta i landet med 56 839 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.