Andel förtidspensionärer, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 934 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 43:e lägsta i landet med 3,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.