Andel företagare, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 945 människor (2018). Landarealen är 26 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.