Andel företagare, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 934 invånare. Värdet för andel företagare är det 74:e högsta i landet med 8,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.