Förvärvsfrekvens, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 945 människor (2018). Landarealen är 26 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.