Andel högutbildade, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 916 människor (2019). Landarealen är 26 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.