Andel högutbildade, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 902 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 68:e högsta i landet med 25,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.