Skattesats, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 819 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Öckerö kommun till 33,04 procent, vilket var den 97:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.