Befolkningsökning, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 819 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Öckerö kommun den 93:e lägsta i landet med −0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.