Befolkningsökning, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 934 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Öckerö kommun nära genomsnittet med 0,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.