Invånare i kommunen, Öckerö

Öckerö kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 902 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 112 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.