Kommunens kostnader, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 578 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 47:e högsta i landet med 71 841 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.