Kommunens skatteintäkter, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 582 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 497 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.