Anställda i kommunen, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare. Värdet för anställda i länet är det 89:e lägsta i landet med 897 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.