Andel förtidspensionärer, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 10 503 människor (2018). Landarealen är 638 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.