Andel förtidspensionärer, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 42:a högsta i landet med 6,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.