Andel företagare, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.