Andel högutbildade, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 582 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 49:e lägsta i landet med 14,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.