Andel högutbildade, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 54:e lägsta i landet med 14,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.