Skattesats, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Munkedals kommun till 34,86 procent, vilket var den nionde högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.