Skattesats, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 582 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Munkedals kommun till 35,11 procent, vilket var den näst högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.