Befolkningsökning, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 588 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Munkedals kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.