Befolkningsökning, Munkedal

Munkedals kommun ligger i Västra Götalands län och har 10 502 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Munkedals kommun nära genomsnittet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.