Kommunens kostnader, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det nittonde lägsta i landet med 56 245 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.