Kommunens kostnader, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tolfte lägsta i landet med 50 602 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.