Kommunens kostnader, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 901 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tionde lägsta i landet med 51 534 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.