Kommunens skatteintäkter, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sextonde högsta i landet med 55 077 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.