Andel förtidspensionärer, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 901 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 36:e lägsta i landet med 3,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.