Andel högutbildade, Mölndal

Mölndals kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 69 364 människor (2019). Landarealen är 147 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.