Andel högutbildade, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tolfte högsta i landet med 40,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.