Skattesats, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Mölndals stad till 31,99 procent, vilket var den 46:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.