Befolkningsökning, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Mölndals stad den 71:a högsta i landet med 2,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.