Befolkningsökning, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 70 534 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Mölndals stad nära genomsnittet med 0,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.