Medelålder, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare. Värdet för medelålder är det 22:a lägsta i landet med 39,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.