Medelålder, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 901 invånare. Värdet för medelålder är det femtonde lägsta i landet med 39,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.