Invånare i kommunen, Mölndal

Mölndals stad ligger i Västra Götalands län och har 69 943 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 34:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.