Företagens lönsamhet, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 65:e högsta i landet med 14,0 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.