Kommunens skatteintäkter, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 268 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 32:a lägsta i landet med 43 337 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.