Kommunens skatteintäkter, Mellerud

Melleruds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 263 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 35:e lägsta i landet med 45 761 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.